สถาบันวิจัยสมุนไพร ร่วมพัฒนาสมุนไพรไทยสู่สากลโดย นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรสถาบันวิจัยสมุนไพร ร่วมพัฒนาสมุนไพรไทยสู่สากลโดย นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร

9  ส.ค. 2559
สถาบันวิจัยสมุนไพร ร่วมพัฒนาสมุนไพรไทยสู่สากลโดย นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร