นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมกฏหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมกฏหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9  ส.ค. 2559

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมกฏหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ