กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาอาหารเสริมจากสารสกัดใบหม่อน มีสรรพคุณช่วยเพิ่มความจำ กล้ามเนื้อแข็งแรง ขึ้นมาสู่เชิงพาณิชย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาอาหารเสริมจากสารสกัดใบหม่อน มีสรรพคุณช่วยเพิ่มความจำ กล้ามเนื้อแข็งแรง ขึ้นมาสู่เชิงพาณิชย์

19  ก.ย. 2561        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากใบหม่อนเป็นส่วนประกอบ ซึ่งผ่านการวิจัยพัฒนาพบว่ามีสรรพคุณช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ทรงตัวดี และเพิ่มความจำ ให้กับผู้ประกอบการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อประชาชนคนไทยจะได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ผ่านการวิจัยในมาตรฐานสากล

 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังลงนามความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากใบหม่อนเป็นส่วนประกอบ ให้กับบริษัทด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการดำเนินงานพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาและยกระดับสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน ตั้งแต่ในระดับชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของผู้ประกอบการระดับย่อย ไปจนถึงระดับประเทศ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำมาจากสมุนไพร โดยศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของสมุนไพร การจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยกระดับศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยการพัฒนาผู้ประกอบการในชุมชน และการสร้างนวัตกรรม โดยการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร 

     อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนใจในสรรพคุณของใบหม่อนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากหม่อน ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ตามหลักวิชาการมาตรฐานสากล ตั้งแต่การปลูกจนถึงการวิจัยทางคลินิก โดยพัฒนาแหล่งเพาะปลูกหม่อนที่สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดระยอง และทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดหม่อนแคปซูล และได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนี้มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครวัยกลางคนและผู้สูงอายุ โดยเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ทำให้กล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อต้นขามีความแข็งแรงมากขึ้น ช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น เพิ่มสมรรถภาพทางจิต ทำให้มีความสงบมากขึ้น ลดกลุ่มอาการซึมเศร้าและวิตกกังวล และเพิ่มการเรียนรู้และความจำ ทำให้เพิ่มความจำได้ดี


      “จากการวิจัยจึงได้นำมาสู่ธุรกิจและเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและ เข้าถึงง่าย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากใบหม่อนให้กับบริษัทด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด เพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ อันเป็นการนำองค์ความรู้ของภูมิปัญญาไทยสู่สากลและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล” นพ.สุขุม กล่าวทิ้งท้าย