ปีงบประมาณ 2563
การใช้งานระบบรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ iLab plus  (ภาพกิจกรรม) 
ปีงบประมาณ 2562