ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนแบบฟอร์มกรอกข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน


ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือติชมเกี่ยวกับ Homepage ของสถาบันฯ บริการของสถาบันฯให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ โดยเลือกหัวข้อของข้อความที่ท่านจะติดต่อกับสถาบันฯ

และ กรอกข้อความรายละเอียดในช่องว่าง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ ฯลฯ หรือส่งเมล์มาที่อีเมล์ : mpri_dmsc@dmsc.mail.go.th เพื่อติดต่อกลับไปคลิ๊กกรอกแบบฟอร์มออนไลน์