ดูงานมาตรฐานการวิจัยของสถาบันวิจัยสมุนไพรวันที่ 19 เมษายน 2562   คณะกรรมการเพื่อบูรณาการประชุม เรื่อง “สมุนไพรไทยในภาพรวมของประเทศ”