อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2562