ห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติศึกษาวิจัยด้านการจัดทำมาตรฐานทางเคมีของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสกัดสาร แยกสารสำคัญ ตรวจสอบสูตรโครงสร้างตลอดจนสังเคราะห์สารอนุพันธ์ของสารสำคัญจากสมุนไพรเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพและการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง