14  ก.ค. 2564
ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะทำการปิดรับเงินในเวลา 14.00 น.ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
22  มิ.ย. 2564
พิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย
25  มิ.ย. 2564
สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเกียรติบัตรเป็น "องค์กรคุณธรรม" ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
8  ธ.ค. 2563
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงนามความร่วมมือพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก
9  ส.ค. 2563