9  ส.ค. 2563
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสถาบันวิจัยสมุนไพรเปิดบริการทดสอบการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐานสากล
17  ธ.ค. 2562
กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม พัฒนางานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรไทย
17  ธ.ค. 2562