8  ธ.ค. 2563
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงนามความร่วมมือพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก
9  ส.ค. 2563
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสถาบันวิจัยสมุนไพรเปิดบริการทดสอบการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐานสากล
17  ธ.ค. 2562