20  ก.ย. 2564
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าผสมสารสกัดมะหาดให้กับบริษัท นูร่าดี จำกัด
14  ก.ย. 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพืชสมุนไพรและพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13  ก.ย. 2564
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชกัญชาพันธุ์หางกระรอก หางเสือ ตะนาวศรีก้านขาว และตะนาวศรีก้านแดง
22  มิ.ย. 2564
พิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย
8  ธ.ค. 2563